Obowiązek informacyjny Administratora danych osobowych Zapobieganie rozprzestrzenianiu wirusa COVID-19 - Ankieta

Zgodnie z art.13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwaną RODO) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Centrum Medyczne Karpacz Spółka Akcyjna z siedzibą w Karpaczu ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz, zwana dalej Administratorem.

1. Przetwarzanie danych w postaci Ankiety wstępnej kwalifikacji jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora wynikających z wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce, a tym samym zapobieganie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych i ochrony żywotnych interesów osób zaangażowanych w proces usług oferowanych przez Administratora.  
Przepis prawny:
art. 9 ust. 2 lit. i
art. 6 ust 1 lit. d
Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r.o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, na podstawie:
nformacji z Głównego Inspektoratu Sanitarnego Warszawa z dnia 27 stycznia 2020 r. pt. „Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV” dla placówek medycznych
- Wprowadzenia przez Ministra Zdrowia w dniu 12.03.2020 stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozdziału 8.  Zasady postępowania w razie stanu zagrożenia epidemicznego, w tym art. 46. Ogłaszanie i odwoływanie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii (w/w aktu prawnego)
2. Zakres obowiązującej ankiety jest określony przez ustawodawcę i podlega przechowywaniu do zakończenia celu ich pozyskiwania i archiwizacji.
3. Dane osobowe w zakresie przetwarzanych informacji nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
4. Dane z Ankiety nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Informujemy, że w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju wypełnienie ankiety jest obowiązkiem obywatela jeśli zamierza skorzystać z oferty usług realizowanych w Centrum Medyczne Karpacz S.A.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych naruszają przepisy dotyczące danych osobowych.
7. Dane będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Sąd, Prokuratura, GIS) na pisemny wniosek ze strony tych instytucji.
8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych drogą elektroniczną na adres: iodo@cmkarpacz.pl lub pocztą tradycyjną, lub telefonicznie na numer 883 358 127.