Koordynator ds. dostępności

Anna Cybulska

e-mail: biurozarzadu@cmkarpacz.pl

tel. 530 485 463

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Medyczne Karpacz S.A.

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),

3) monitorowanie działalności Centrum Medycznego Karpacz S.A. w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

4) realizowanie innych obowiązków określonych przepisami.

Zadania, o których mowa powyżej Koordynator ds. Dostępności wykonuje przy współpracy pracowników Centrum Medycznego Karpacz.

Wniosek o zapewnienie dostępności w Centrum Medycznym Karpacz S. A.

Jeśli jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami lub przedstawicielem ustawowym takiej osoby i widzisz, że w naszej placówce są bariery architektoniczne lub informacyjno-komunikacyjne możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Złożenie wniosku

Możesz wykorzystać wniosek o zapewnienie dostępności, który przygotowaliśmy albo napisać go samodzielnie. Podaj w nim:

  • Twoje dane kontaktowe,
  • adres placówki, w której masz utrudniony dostęp do informacji
  • rodzaj bariery, która utrudnia lub uniemożliwia dostępność
  • sposób, w jaki możemy Ci zapewnić dostępność
  • sposób, w jaki możemy się z Tobą skontaktować.

Pobierz wniosek o zapewnienie dostępności  w Centrum Medycznym Karpasz S.A.

 Obowiązek informacyjny przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji wniosku o zapewnienie dostępności

Wniosek możesz złożyć:

W jakim czasie zapewnimy Ci dostępność

Twój wniosek powinniśmy zrealizować do 14 dni od jego złożenia.

Jeśli nie będziemy w stanie zrobić tego w tym czasie, poinformujemy Cię o tym i wyjaśnimy dlaczego.

Maksymalny czas na to, abyśmy zapewnili Ci dostępność, to 2 miesiące.

Jeśli nie będziemy mogli zapewnić Ci dostępności w sposób zgodny z wnioskiem, poinformujemy Cię o tym i zaproponujemy alternatywne rozwiązanie.

Jak możesz się odwołać

Gdy nie zapewnimy wnioskowanej dostępności na obowiązujących warunkach, masz prawo złożyć skargę do Prezesa Zarządu PFRON – w terminie 30 dni od upływu terminów na zapewnienie dostępności.

Postawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240).