Koordynator ds. dostępności

Anna Cybulska

e-mail: biurozarzadu@cmkarpacz.pl

tel. 530 485 463

Do zadań koordynatora do spraw dostępności należy w szczególności:

1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centrum Medyczne Karpacz S.A.

2) przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696 z późn. zm.),

3) monitorowanie działalności Centrum Medycznego Karpacz S.A. w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

4) realizowanie innych obowiązków określonych przepisami.

Zadania, o których mowa powyżej Koordynator ds. Dostępności wykonuje przy współpracy pracowników Centrum Medycznego Karpacz.