Pobyt z dzieckiem w szpitalu

Mając na uwadze obawy rodziców związane z pobytem dziecka w szpitalu, a w szczególności dotyczy to pacjentów najmłodszych, stworzyliśmy możliwość pełnego uczestnictwa rodziców lub opiekunów w procesie leczenia dziecka.

Posiadamy przygotowaną ofertę hotelową dla rodziców (samodzielnie pokrywających koszty swojego pobytu). Ponadto rodzice towarzyszący dzieciom w procesie leczenia mogą korzystać z wielu zabiegów rehabilitacyjnych i rekreacyjnych oraz diagnostycznych i leczniczych – na zasadach komercyjnych.

Informacje szczegółowe

tel. kom. 883 358 138
tel. kom. 883 358 135