Łagodna alternatywa dla leczenia jaskry - SLT

Przyczyna jaskry

Ciecz wodnista oka jest nieustannie produkowana i odprowadzana w sposób zrównoważony, mający na celu zapewnienie dobrego stanu zdrowia soczewki i rogówki. W przypadku zakłócenia tego procesu ciśnienie wewnątrzgałkowe rośnie, powodując wystąpienie jaskry otwartego kąta, będącej najczęstszą odmianą tej choroby.

Rozwiązanie: laser SLT

Laser SLT przesyła krótkie impulsy światła niskoenergetycznego, rozbijając melaninę zawartą w ściśle określonych komórkach oka. W odpowiedzi na te impulsy naturalne mechanizmy gojenia organizmu rozpoczynają proces odbudowy komórek. W efekcie poprawie ulega proces odpływu cieczy, a ciśnienie wewnątrzgałkowe maleje.

Czym jest Selektywna laserowa trabekuloplastyka (SLT)?

Selektywna laserowa trabekuloplastyka SLT to prosty, a przy tym wysoce skuteczny zabieg laserowy redukujący ciśnienie wewnątrzgałkowe, towarzyszące jaskrze. Zabieg ten wykonuje się w gabinecie okulistycznym, a czas jego trwania nie przekracza zazwyczaj pięciu minut.

Jak to działa?

Laser SLT przesyła krótkie impulsy światła niskoenergetycznego, rozbijając melaninę (pigment) zawartą w ściśle określonych komórkach oka. W odpowiedzi na te impulsy naturalne mechanizmy gojenia organizmu rozpoczynają proces odbudowy komórek. W efekcie poprawie ulega proces odpływu cieczy, a ciśnienie wewnątrzgałkowe maleje. Sąsiadujące, pozbawione pigmentu komórki (podobnie jak reszta oka) pozostają nienaruszone i nieuszkodzone.

Czy leczenie jaskry metodą SLT jest bolesne?

Nie. Tego typu metody leczenia jaskry są bezbolesne. Co więcej, nie wywołują żadnych działań niepożądanych.

Jak wygląda sam zabieg?

Przed rozpoczęciem zabiegu podawane są krople, których zadaniem jest przygotowanie oka do zabiegu oraz zapewnienie łagodnego znieczulenia. Następnie, za pomocą specjalistycznego mikroskopu, do oka przesyłane są delikatne impulsy światła. Cały proces trwa zaledwie kilka minut. Po jego zakończeniu lekarz może dodatkowo zastosować krople przeciwzapalne. W ciągu 1–3 dni od zabiegu ciśnienie wewnątrzgałkowe diametralnie spada. Lekarz będzie oczywiście ponownie sprawdzał stan oka w czasie okresowych wizyt kontrolnych.

Jak często można poddawać się zabiegowi SLT?

SLT to łagodny, nietermiczny i nieinwazyjny zabieg, który (w razie zaistnienia takiej konieczności) można powtarzać. Warto przy tym zaznaczyć, że możliwość powtórzenia zabiegu w poprzedniej generacji terapii laserowej była wysoce ograniczona lub całkowicie niedostępna.

Kto może odnieść korzyści z laserowego leczenia jaskry?

Dobrymi kandydatami do laserowego leczenia jaskry metodą SLT będą wszystkie osoby należące do którejkolwiek z poniższych grup:

  • Osoby cierpiące na jaskrę otwartego kąta, jaskrę w przebiegu zespołu rzekomego złuszczania, jaskrę barwnikową lub jaskrę młodzieńczą (w przypadku braku pewności należy skonsultować się z okulistą);
  • Osoby wykazujące nietolerancję leków na jaskrę lub problemy z ich stosowaniem w sposób zgodny z zaleceniami lekarza;
  • Osoby poddawane obecnie leczeniu farmakologicznemu, pragnące połączyć je z metodą SLT;
  • Osoby wykazujące problemy ze stosowaniem leczenia uzupełniającego ze względu na ograniczenia czasowe, finansowe, transportowe lub inne;
  • Osoby poddane leczeniu metodą trabekuloplastyki laserem argonowym (ALT), która okazała się nieskuteczna.

Źródło: ellex.com

Kontakt i rejestracja

Poradnia okulistyczna- ”WZROK”

Ul. Konstytucji 3 Maja 71, 58-540 Karpacz
Rejestracja tel.: +48 883 358 190
e-mail.: a.bach@cmkarpacz.pl
Gabinet diagnostyczny Poradni okulistycznej
Tel. kontaktowy.: +48 883 358 191