Polityka Jakości

Nadrzędnym celem Centrum Medycznego Karpacz S.A. jest świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu całej Polski w sposób kompleksowy i profesjonalny.

Misja Centrum
Pomagamy odzyskać radość życia pacjentom i ich rodzinom

Politykę Jakości realizujemy poprzez

 • stworzenie komfortowego otoczenia dla pacjenta
 • przewidywanie i zaspokajanie potrzeb zdrowotnych pacjentów i zwiększenie dostępności do usług medycznych przy optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów,
 • świadczenie kompleksowych usług medycznych oraz opiekę nad pacjentem na poszczególnych etapach leczenia,
 • ciągłe doskonalenie i stosowanie metod diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych w oparciu o korzystanie z nowoczesnego sprzętu medycznego,
 • systematyczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników oraz pozyskiwanie wysokowykwalifikowanej kadry,
 • monitorowanie i doskonalenie struktury organizacyjnej szpitala,
 • doskonalenie organizacji pracy w celu optymalnego wykorzystania zasobów personalnych, materialnych i finansowych,
 • analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów i pracowników poprzez monitorowanie ich satysfakcji,
 • stosowanie technologii i rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska,
 • obniżanie kosztów bez uszczerbku na jakości.

Cele strategiczne Centrum

 • Tworzenie stabilnej i nowoczesnej placówki realizującej świadczenia zdrowotne na najwyższym możliwym poziomie
 • Kompleksowy rozwój w obszarze usług rehabilitacyjnych
 • Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej i personelu pomocniczego
 • Utrzymanie stabilności finansowej
 • Rozwój nowoczesnej i kompleksowej infrastruktury
 • Doskonalenie jakości i zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych usług

Dążąc do wypełnienia założeń Polityki Jakości Zarząd deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w utrzymaniu i ciągłym doskonaleniu Systemu Zarządzani Jakością dla zapewnienia pacjentom jak najlepszych warunków leczenia i opieki.

Pracownicy Centrum są odpowiedzialni za jakość wykonywanej pracy oraz pozostają zobowiązani do realizacji Polityki Jakości i wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.

Zarząd Centrum zapewnia warunki i niezbędne zasoby do realizacji założeń przyjętej Polityki Jakości. Ocena realizacji Polityki Jakości jest dokonywana podczas przeglądu zarządzania.

Karpacz, 25.04.2018r.