Spirometria

Pracownia Badań Czynnościowych Płuc wykonuje badania diagnostyczne w zakresie układu oddechowego dla pacjentów leczonych w szpitalu i ambulatoryjnych, oceniające objętość oraz przepływ powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach w różnych fazach cyklu oddechowego.

Badania spirometryczne są niezbędne do rozpoznania i leczenia częstych chorób układu oddechowego, m.in. astmy oskrzelowej i POCHP.

Rodzaje badań wykonywanych w pracowni spirometrycznej

  • spirometria - ocenia wydolność wentylacyjną płuc; mierzy objętości wydychanego i wdychanego powietrza oraz szybkość jego przepływu przez drogi oddechowe
  • prowokacja histaminowa, metacholinowa - polega na wdychaniu w sposób kontrolowany (poprzez seryjne pomiary spirometryczne) wzrastających dawek histaminy zdolnych do sprowokowania skurczu oskrzeli. Badanie przydatne w rozpoznawaniu astmy oskrzelowej
  • bronchodilatacja - polega na dwukrotnym pomiarze spirometrycznym - przed i po podaniu wziewnego leku rozkurczowego. Badanie bardzo przydatne w rozpoznawaniu astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)
  • bodypletyzmografia - pozwala na pomiar całkowitej pojemności płuc (TLC)
  • czynnościowej pojemności zalegającej (FRC), objętości zalegającej (RV), a także oporów w drogach oddechowych. Ocena tych parametrów jest przydatna w ocenie zaawansowania rozedmy płuc, a także chorób płuc przebiegających z restrykcją (idiopatyczne zwłóknienie płuc oraz inne choroby śródmiąższowe płuc)
  • pomiar stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym - szerokie zastosowania w diagnostyce i monitorowaniu leczenia zapalenia dolnych dróg oddechowych, astmy oskrzelowej
  • pomiar podatności płuc
  • pomiar oporów w drogach oddechowych metodą oscylometrii impulsowej i pomiaru siły mięśni oddechowych

Ponadto w Pracowni wykonywane są testy prowokacyjne z aspiryną, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie nadwrażliwości na aspirynę i inne niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ), czyli tzw. astmy aspirynowej i pokrzywki aspirynowej.

Astma aspirynowa jest to szczególna postać astmy oskrzelowej, w której napady duszności wywoływane są zażyciem aspiryny i innych leków z grupy NLPZ (np. ibuprofen, ketoprofen, diklofenak). Mechanizm tych reakcji nie ma podłoża alergicznego, stąd też testy prowokacyjne są podstawową metodą potwierdzenia rozpoznania tej choroby.

Kontakt i rejestracja

Pracownia Badań Czynnościowych Płuc

ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz
Tel. kontaktowy: +48 883 358 134