Pracownia ergometrii

W Pracowni ergometrii wykonuje się elektrokardiograficzne badanie wysiłkowe na bieżni/ergometrze, zwane ergometrią, mające na celu ocenę funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego. Wykonywane jest na bieżni lub na rowerze stacjonarnym i równocześnie wykonywane jest EKG, podczas których mierzy się wydolność fizyczną pacjenta, a także monitoruje się pracę serca.

Co to jest elektrokardiograficzna próba wysiłkowa?

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa, potocznie nazywana ergometrią, jest badaniem, które ma na celu:
• zdiagnozowanie przyczyn bólów w klatce piersiowej
• ocenę skuteczności prowadzonego leczenia niewydolności serca
• określenie rokowania pacjenta po przebytym zawale serca.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza kardiologa, jeśli istnieją wskazania medyczne i brak jest przeciwskazań medycznych do jego wykonania.

Wskazania medyczne do wysiłkowego badania kardiologicznego

• pacjent z chorobą niedokrwienną serca
• pacjent po przebytym zawale
• pacjent po angioplastyce wieńcowej i po operacjach kardiochirurgicznych
• pacjent z przewlekłą niewydolnością serca
• pacjent z wszczepionym rozrusznikiem/stymulatorem mięśnia sercowego

Podczas badania pacjent z przyklejonymi elektrodami na klatce piersiowej chodzi na bieżni lub ćwiczy na ergometrze (rower stacjonarny).
W trakcie próby wysiłek fizyczny, który wykonuje pacjent jest stopniowo zwiększany a stan pacjenta, jego samopoczucie i ciągły pomiar pracy serca (Ekg) jest monitorowany przez lekarza prowadzącego próbę wysiłkową.
Badanie jest nieinwazyjne (nie narusza tkanek organizmu). Pacjent, który ma zlecone badania ergometrii jest umawiany na konkretny termin (dzień i godzina) oraz otrzymuje informacje jak do badania należy się przygotować.

Kontakt i rejestracja

Pracownia ergometrii

ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz
Rejestracja tel.: + 48 883 358 178 w godz. 11:00-14:00