Przychodnia POZ Orle Cieplice

Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej POZ Orle Cieplice realizuje bezpłatne świadczenia zdrowotne na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przychodnia POZ Orle Cieplice jest filią Przychodni POZ w Karpaczu działającej przy Centrum Medycznym Karpacz.

Zasady korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej

Świadczenia w ramach podsawowej opieki zdrowotnej są realizowane podczas wizyty bezpośredniej lub za pośrednictwem teleporad.

Warunki udzielania teleporad

Teleporady realizowane są poprzez połączenia telefoniczne. W celu ustalenia terminu teleporady pacjent kontaktuje się telefonicznie z Przychodnią POZ pod numerem telefonu:

 • +48 883 358 201
 • +48 883 358 210

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Przychodni.

Połączenia telefoniczne

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, z którego będzie udzielona teleporada. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

Termin udzielenia teleporady

 • nie później niż w pierwszym dniu roboczym po dniu, w którym pacjent skontaktował się z Przychodnią POZ 
 • w późniejszym terminie, jeśli ustalimy go w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym

Sposób udzielenia teleporady

 1. Przed udzieleniem teleporady następuje potwierdzenie tożsamości pacjenta na podstawie  przekazanych przez pacjenta danych.
 2. Przeprowadzenie wywiadu z pacjentem oraz analiza jego dokumentacji medycznej.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego, czyli ustalenie jednostki chorobowej oraz zlecenie właściwego postępowania medycznego.
 4. Ocena, czy teleporada jest wystarczająca, by rozwiązać problem zdrowotny pacjenta.
 5. Poinformowanie pacjenta o konieczności stacjonarnej wizyty, jeżeli problem zdrowotny uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady.

Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Osoba udzielająca teleporady – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej – podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut). Jeżeli opisane próby kontaktu nie przynoszą rezultatu, lekarz odnotowuje informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent ponownie kontaktuje się ze świadczeniodawcą.

INSTRUKCJE DLA PACJENTÓW

E-recepty

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

 • poprzez SMS lub e-mail - na numer telefonu lub adres e-mail pacjenta wskazany w systemie komputerowym Przychodni lub w Internetowym Koncie Pacjenta, jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL
 • w postaci wydruku - na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie wyraził zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej:
www.pacjent.gov.pl/interentowe-konto-pacjenta/erecepta

E-skierowania

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

 • poprzez SMS lub e-mail - na numer telefonu lub adres e-mail pacjenta wskazany w systemie komputerowym Przychodni lub w Internetowym Koncie Pacjenta, jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL
 • w postaci wydruku - na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie wyraził zgody na przesyłanie informacji droga elektroniczną

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej:
www.pacjent.gov.pl/interentowe-konto-pacjenta/eskierowanie

E-zlecenia na wyroby medyczne

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na wyroby medyczne.

Zlecenia badań dodatkowych

W Przychodni POZ istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać w Centrum Medycznym Karpacz SA lub w podmiotach, z którymi Centrum współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami.

Wybór Przychodni POZ

Aby wybrać swojego lekarza rodzinnego, pediatrę oraz pielęgniarkę, należy osobiście wypełnić deklarację wyboru. Otrzymacie ją Państwo w Rejestracji Przychodni lub pobierzecie korzystając z linków zamieszczonych poniżej. Z chwilą podpisania deklaracji, pacjent uzyskuje prawo do korzystania z wszelkich świadczeń udzielanych w ramach umowy z NFZ.

Pliki do pobrania

W ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia realizujemy

 • badania i porady lekarskie w zakresie medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych
 • opiekę środowiskową pielęgniarki i położnej
 • zabiegi pielęgniarskie
 • badania laboratoryjne
 • EKG
 • profilaktykę dzieci zdrowych wg wymaganych roczników - testy przesiewowe, bilanse zdrowia
 • wizyty domowe lekarskie, pielęgniarskie i położnej
 • szczepienia wg obowiązującego kalendarza szczepień ochronnych
 • zalecane szczepienia ochronne (przeciwko grypie, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, pneumokokom, meningokokom, rotawirusom oraz inne wg potrzeb na indywidualne zamówienie)
 • programy profilaktyczne (np. chorób układu krążenia i gruźlicy)

Ponadto zapewniamy

 • szeroki wachlarz badań laboratoryjnych
 • stałą współpracę z Działem Rehabilitacji
 • łatwy dostęp do Poradni specjalistycznych: Alergologicznej, Pulmonologicznej, Laryngologicznej, Kardiologicznej, Gastroenterologicznej, Okulistycznej
 • łatwy dostęp do pracowni diagnostycznych: Endoskopii, Badań Czynnościowych Płuc, RTG, USG, Immunologii
 • możliwość komercyjnych wizyt lekarskich, badań laboratoryjnych, szczepień

Nocna i świąteczna opieka medyczna

Dla mieszkańców powiatu jeleniogórskiego nocną i świąteczną opiekę medyczną zapewniają:

 • WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE KOTLINY JELENIOGÓRSKIEJ
  Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
  tel. 75 753 73 35
 • POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W KOWARACH
  Kowary ul. Sanatoryjna 15
  tel. 723 723 300 , 723 724 400

Kontakt i rejestracja

Przychodnia POZ Orle Cieplice

ul. Cieplicka 83a, 58-560 Jelenia Góra (za Rossmanem, koło Lidla)
Rejestracja tel.:+48 883 358 201, +48 883 358 210

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, środa: 08:00 - 16:00
czwartek, piątek: 08:00 - 15:00

Po godzinach zamknięcia Przychodni POZ Orle Cieplice do godziny 18:00, opiekę medyczną dla pacjentów POZ Orle Cieplice świadczy Przychodnia POZ Karpacz. Prosimy o wcześniejszą rejestracja pod numerem telefonów 883 358 171 lub 883 358 172.

 Lekarz przyjmujący:

 • lek. med. Katarzyna Rzepka - Dawiskiba - specjalista medycyny rodzinnej, pediatra
 • lek. med. Ewa Wodoklis Kaczyńska - specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Agnieszka Jastrzębowska, specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. med. Malwina Kamforowska-Orlicz - pediara

Pielęgniarka:

 • Natalia Żuchowska - koordynator Przychodni POZ Orle