Jak przygotować się do badań krwi, moczu, krzywej cukrowej

Przygotowanie do badań krwi

Przygotowanie pacjenta:

 • Należy być na czczo, 12-16 godzin po ostatnim posiłku, po przespanej nocy.
 • Krew należy pobrać w określonej porze dnia (7:00 do 10:00), w pozycji siedzącej.
 • Należy unikać intensywnego wysiłku fizycznego na co najmniej 24 godziny przed pobraniem. Powstrzymać się od palenia papierosów na godzinę przed pobraniem materiału.
 • Należy bezwzględnie poinformować personel medyczny o przyjmowanych lekach.

Prawidłowe pobieranie moczu (kobiety i mężczyźni)

Prawidłowe pobieranie moczu ze środkowego strumienia kobiety:

 • Dokładnie umyć ręce i okolice dróg moczowych wodą.
 • Rozchylić wargi sromowe i rozpocząć oddawanie moczu do toalety (pierwszy strumień).
 • Pobrać próbkę moczu (środkowy strumień) do plastikowego pojemnika (dostępne w aptece).
 • Dokończyć oddawanie moczu do toalety.
 • Zamknąć pojemnik.

UWAGA!

 • Nie należy dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika.
 • Należy unikać pobierania moczu u kobiet w przedziale czasowym od 3 dni przed spodziewaną menstruacją do 3 dni po ustaniu krwawienia (zanieczyszczenie moczu krwinkami).
 • Do badań mikrobiologicznych należy zastosować pojemniki jałowe (dostępne w aptece). 

Prawidłowe pobieranie moczu ze środkowego strumienia mężczyźni:

 • Dokładnie umyć ręce i okolice dróg moczowych wodą.
 • Odprowadzić napletek i rozpocząć oddawanie moczu do toalety (pierwszy strumień).
 • Pobrać próbkę moczu (środkowy strumień) do plastikowego pojemnika (dostępne w aptece).
 • Dokończyć oddawanie moczu do toalety.
 • Zamknąć pojemnik.

UWAGA!

 •     Nie należy dotykać wewnętrznych ścianek pojemnika.
 •     Do badań mikrobiologicznych należy zastosować pojemniki jałowe (dostępne w aptece).

Prawidłowe pobieranie moczu u noworodków i małych dzieci

 • Dokładnie umyć ręce.
 • Okolice dróg moczowych dziecka powinny być umyte.
 • Założyć specjalny jednorazowy woreczek (zgodnie z instrukcją), dostępne w aptece.
 • Kiedy dziecko odda mocz, woreczek należy ściągnąć (starając się nie dotykać jego wewnętrznej strony) i przełożyć w całości do plastikowego pojemnika (nie należy przelewać moczu!!).
 • Jeśli podczas pobierania doszło do zanieczyszczenia woreczka kałem, należy bezwzględnie powtórzyć cały proces pobierania (istnieje bardzo duże ryzyko przedostania się bakterii, co w przypadku badań mikrobiologicznych ma ogromne znaczenie).
 • Źródłem błędów są zanieczyszczenia skóry dziecka (puder, bakterie i pozostawienie woreczka na więcej niż 1h)!!! Długi kontakt moczu z woreczkiem może powodować odkładanie się białka na ściankach woreczka (zaniżenie stężenia białka w moczu).
 • Do badań mikrobiologicznych należy zastosować pojemniki jałowe (dostępne w aptece) i do takiego przełożyć woreczek.

Zbiórka dobowa moczu (wcześniej ustalić z Laboratorium)

Instrukcja pobrania dobowej zbiórki moczu:

 • Przygotować czysty pojemnik o objętości 2-3 litry najlepiej plastikowe z dopasowanym przykryciem, zakupione w aptece.
 • Zbiórkę moczu rozpoczyna się o godz. 6 rano w dniu poprzedzającym badanie, mocz po nocy o godz. 6 rano oddać do ubikacji i zapisać czas jego oddania.
 • Od tej pory każdą porcję moczu zbierać do jednego przygotowanego naczynia do godz. 6 rano następnego dnia, zanotować dokładny czas oddania ostatniej porcji moczu.
 • Zebrany mocz dokładnie wymieszać! Zmierzyć całkowitą objętość oddanego moczu, odlać do plastikowego pojemnika zakupionego w aptece około 50-100 ml i dostarczyć do laboratorium.
 • Naczynie opisać uwzględniając objętość całkowitą zebranej próbki.

(przykładowy opis JAN KOWALSKI, całkowita ilość zebranego moczu 2500ml, początek 12.10.2020 godz. 6.00, koniec 13.10.200 godz. 6.00)

Przechowywanie i transport

 • Używać czystego, jednorazowego, plastikowego pojemnika zakupionego w aptece (powtórne użycie jest wykluczone). Pojemność naczynia powinna wynosić 50-100 ml, a otwór średnica otworu nie może być mniejsza niż 5 cm.
 • W przypadku transportu pojemnik powinien być zaopatrzony w szczelnie przylegającą nakrętkę.
 • W przypadku badań mikrobiologicznych zamykany pojemnik powinien być sterylny i nie powinien zawierać substancji konserwujących.
 • Pojemniki powinny być zaopatrzone w naklejkę (na pojemniku, a nie na wieczku). Na naklejce powinny zostać umieszczone dane niezbędne do identyfikacji próbki: dane osobowe pacjenta, data i czas pobrania materiału, a w przypadku stosowania środków konserwujących potencjalnie toksycznych informację o ich zastosowaniu.
 • W przypadku oceny niestabilnych parametrów lub dłuższego przechowywania moczu należy zastosować środki konserwujące.

Mocz jak najszybciej dostarczyć do Laboratorium

Doustny test tolerancji glukozy (Krzywa Cukrowa) 

Przygotowanie pacjenta:

 • 3 dni bez ograniczeń dietetycznych
 • Ostatni posiłek można zjeść na 12 godzin przed testem.
 • Na 24 godziny przed nim nie należy pić alkoholu, palić papierosów i podejmować wysiłku fizycznego.
 • Pobieramy krew na czczo, następnie obciążamy: 75 g bezwodnej niesmakowej glukozy rozpuszczone w 250-300 ml wody wypite w ciągu 5 minut (dotyczy pacjenta dorosłego u dzieci podanie glukozy zależy od masy ciała).
 • U kobiet w ciąży wykonanie testu obciążenia wykonujemy wg zleceń lekarza prowadzącego.
 • W czasie badania pacjent pozostaje w miejscu jego wykonywania, w spoczynku, nie wychodzi, nie spaceruje.
 • Stężenie glukozy oznaczane w osoczu krwi żylnej; próbki pobierane najczęściej w 0 minucie testu (na czczo), po 1 godzinie i po 2 godzinach.

Pozyskiwanie potu u pacjenta metodą jonoforezy pilokarpinowej

Przygotowanie do badania i informacje dla pacjenta:

 • Polega na farmakologicznym i fizycznym pobudzeniu gruczołów potowych za pomocą galwanostymulatora, umożliwiającego podawanie prądu o narastającym natężeniu (efekt jontoforezy).
 • U dzieci z podwyższoną temperaturą, objawami nadmiernej utraty płynów i soli z organizmu nie należy przeprowadzać badania poziomu chlorków w pocie. Nie należy też przeprowadzać badań u dzieci pobierających aktualnie takie leki jak: ACTH, hormony kory nadnerczy, salicylany. Wymienione czynniki mogą istotnie zaburzać uzyskane  wyniki.
 • Wynik otrzymywany jest po 48-72 godzinach od momentu pobrania próbki.
 • Dzień przed planowanym oznaczeniem dobrze jest podać pacjentowi większą ilość płynów.
 • Nie trzeba być na czczo.
 • Należy mieć ze sobą odzież na zmianę (dotyczy szczególnie niemowląt i małych dzieci), warto mieć coś cieplejszego do założenia (sweter, polar, kurtka, apaszka).
 • Badanie trwa około godziny.