Odczulanie na jad owadów

Owady błonkoskrzydłe stanowią najliczniejszą grupę owadów żądlących, które występują w naszym klimacie w ciepłych porach roku. U większości osób po użądleniu występuje prawidłowa reakcja w postaci świądu, pieczenia, zaczerwienienia i obrzęku skóry, nieprzekraczającego jednak 10 cm i ustępującego w ciągu kilku godzin.

Natomiast u osób uczulonych mogą występować reakcje alergiczne o różnym nasileniu – od niegroźnych reakcji miejscowych do zagrażającej życiu reakcji uogólnionej.

Reakcja alergiczna rozwijająca się w wyniku użądlenia przebiega szybciej. Pierwsze objawy pojawiają się po kilku lub kilkunastu minutach od użądlenia i zwykle ustępują po 1-2 godzinach. Zdarzają się też nawroty objawów po 6-8 godzinach od ich wygaśnięcia.

W cięższych przypadkach rozwija się reakcja uogólniona pod postacią rumienia, pokrzywki czy obrzęku, którym mogą towarzyszyć: duszność, wymioty, biegunka, spadek ciśnienia i omdlenia, aż do wstrząsu anafilaktycznego włącznie.

Osoby uczulone żyją w ciągłym strachu przed kolejnym użądleniem. W większości przypadków nasilenie reakcji po kolejnych użądleniach jest podobne do pierwszego. Dlatego u pacjentów z reakcjami miejscowymi nie należy przesadnie obawiać się wystąpienia reakcji uogólnionej.

W przypadku silnych reakcji systemowych potwierdzonych badaniami diagnostycznymi, chorzy są kwalifikowani do odczulania. Immunoterapię swoistą prowadzi się przez okres 3-5 lat, a momentem jej zakończenia powinno być dobrze tolerowane użądlenie.

Bardzo istotne jest odpowiednie postępowanie mające na celu minimalizację ryzyka po ponownym użądleniu. Osoby narażone powinny unikać spożywania posiłków na powietrzu, chodzenia boso, stosowania kosmetyków o intensywnym zapachu, noszenia jaskrawych ubrań oraz przebywania w pobliżu uli lub gniazd owadów. Ponadto każdy chory, który przebył epizod groźnej reakcji systemowej, powinien posiadać przy sobie adrenalinę w iniekcji oraz leki z grupy przeciwhistaminowych i kortykosteroidów.

Jako jeden z nielicznych ośrodków w Polsce Centrum Medyczne Karpacz specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu alergii na jad owadów błonkoskrzydłych (pszczoły, osy), również u dzieci.

Świadczenia udzielane sa w ramach kontraktu z NFZ oraz odpłatnie.

Kontakt i rejestracja

Alergologia- Oddział II

ul. Myśliwska 13, 58-540 Karpacz
Rejestracja tel.: +48 883 358 123

Lekarz przyjmujący:

  • dr n. med. Grzegorz Gąszczyk - specjalista chorób płuc, pediatra, alergolog, specjalista chorób płuc dzieci
  • lek. med. Piotr Kapral - specjalista chorób płuc, pediatra, alergolog