Pracownia endoskopii

Pracownia endoskopii jest wyposażona w wysokiej klasy sprzęt endoskopowy. W wyborze aparatury medycznej kierowaliśmy się doświadczeniem firm w produkcji endoskopów giętkich, ich zaawansowaniem technologicznym, bezpieczeństwem stosowania oraz łatwością obsługi i utrzymania.

Wykonywane badania endoskopowe

polegają na oglądaniu za pomocą endoskopu jam ciała i umożliwiają ocenę ich wyściółki, położonych w nich narządów oraz zmian wywołanych chorobą czy urazem.

Kontakt i rejestracja

Pracownia Endoskopii w Karpaczu

Karpacz, ul. Myśliwska 13
Tel. kontaktowy: 883 358 131
Rejestracja: : 883 358 126