Szkoła szpitalna

Szkoła Podstawowa funkcjonująca przy Centrum Medycznym Karpacz S.A. oferuje wszystkim dzieciom przebywającym na leczeniu w placówce fachową opiekę dydaktyczno-wychowawczą.

Szkoła szpitalna zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę przygotowaną zarówno do nauczania przedmiotowego, jak również do pracy z dzieckiem chorym (z zakresu pedagogiki leczniczej).

Misja Szkoły Szpitalnej

  • stworzenie uczniom warunków do harmonijnego rozwoju,
  • uczenie zasad wzajemnej akceptacji, szacunku i zaufania,
  • zapewnienie równości szans edukacyjnych,
  • spieranie w pokonywaniu barier życiowych spowodowanych chorobą i długotrwałym procesem leczenia.

Przygotowanie ucznia do nauki w szkole

Rodziców, przed przyjazdem dziecka na leczenie, prosimy o przygotowanie wyprawki dla ucznia obejmującej:

  • zeszyty przedmiotowe (wszystkie),
  • zeszyty ćwiczeń do poszczególnych przedmiotów,
  • przybory do pisania (długopis, ołówek, gumkę, kredki, itp.),
  • przyrządy geometryczne (linijkę, cyrkiel, ekierkę, kątomierz),
  • podręczniki,
  • orzeczenie lub opinię z PPP (jeżeli dziecko posiada).

Skompletowana wyprawka umożliwi nauczycielom prawidłowe rozpoznanie i dokładniejszą realizację programu nauczania z danego przedmiotu.

Szkoła realizuje program nauczania szkół publicznych. Nauka odbywa się w klasach łączonych, na różnych poziomach, ze względu na różnorodność realizowanych programów nauczania przez poszczególne szkoły. Aby umożliwić uczniom kontynuację procesu dydaktycznego podczas pobytu w placówce, prosimy o dostarczenie informacji ze szkół macierzystych o planowanych do realizacji treściach programowych z poszczególnych przedmiotów.

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Centrum Medycznym Karpacz S.A.
Karpacz, ul. Myśliwska 13

Dyrektor Szkoły
Małgorzata Leniewicz
tel. 883 358 147
e-mail: szkola@cmkarpacz.pl