Kim jesteśmy

Centrum Medyczne Karpacz SA (dawniej Centrum Pulmunologii i Alergologii w Karpaczu SA) jest ośrodkiem o wieloletniej tradycji, mającej swój początek w latach powojennych. Centrum to 70 lat doświadczenia w pulmonologii i alergologii, ale też dynamiczny rozwój innych specjalizacji, który nastąpił na przestrzeni kilku ostatnich lat: rehabilitacji pulmonologicznej, rehabilitacji kardiologicznej i ogólnoustrojowej, okulistyki, a także diagnostyki endoskopowej.

Od wielu lat Centrum jest jedynym ośrodkiem na Dolnym Śląsku leczącym mukowiscydozę u dzieci i pacjentów dorosłych.

W ramach placówki działa wiele specjalistycznych poradni, zarówno w Karpaczu, jak i w Poradniach MEDICTA w Jeleniej Górze. Dodatkowo funkcjonują dwie przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej – w Karpaczu i w Jeleniej Górze na osiedlu Orle.

Centrum stale się rozwija i poszerza zakres swojej działalności, zarówno jeśli chodzi o specjalizacje medyczne, jak i lokalizacje.

Dowodem na wysoką jakość świadczonych przez Centrum usług jest przyznanie naszej jednostce certyfikatu szpitala akredytowanego oraz certyfikatu ISO 9001 w zakresie świadczenia usług medycznych - diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Oprócz świadczenia najwyższej jakości usług, dążymy także do ciągłego doskonalenia metod diagnostycznych i leczniczo-terapeutycznych, dzięki korzystaniu z profesjonalnego i nowoczesnego sprzętu medycznego oraz aktualnych trendów w medycynie.

Świadczenia medyczne są udzielane w ramach umowy z NFZ, jak również odpłatnie.