Slide 1

Poradnia Chirurgii Ogólnej i Proktologii

Poradnia udziela świadczeń medycznych z zakresu chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego oraz chirurgii ogólnej.

Zakres działania :

 • profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób końcowego odcinka przewodu pokarmowego (kanału odbytu i odbytnicy
  • guzki krwawnicze (hemoroidy)
  • szczelina odbytu
  • zakrzepica brzeżna
  • świąd odbytu
  • ropień okolicy odbytu
  • przetoki okołoodbytnicze
  • kłykciny kończyste
  • nowotwory odbytu i odbytnicy
 • operacje Zespołu Cieśni Nadgarstka
 • kwalifikacja pacjentów do planowanych zabiegów operacyjnych
 • opieka pooperacyjna m.in. zmiana opatrunków, usunięcie szwów
 • porady z zakresu chirurgii ogólnej (żylaki kończyn dolnych, kamica żółciowa, przepukliny)
 • zabiegi z zakresu małej chirurgii: usuwanie zmian skórnych i tkanki podskórnej (zmiany barwnikowe, kaszaki, brodawki, tłuszczaki, torbiele,guzki tkanek miękkich),   badania histopatologiczne

Rejestracji do poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie.
Porady udzielane są odpłatnie.
Wizyty umawiane są na konkretne godziny, co zapobiega kolejkom i skraca czas niezbędny do udzielenia świadczenia.


Lekarzem przyjmującym w poradni jest:

lek. med. Wacław Warzecha - specjalista chirurgii ogólnej.

Rejestracji do poradni można dokonać osobiście lub telefonicznie pod nr 883 358 138, 883 358 135.

CM Karpacz rusza ze szczepieniem przeciwko grypie

Uprzejmie informujemy, że w Centrum Medycznym Karpacz rozpoczęliśmy szczepienia przeciwko grypie na sezon 2021/2022.

Szczepimy w następujących placówkach:

 • Centrum Medycznym Karpacz
 • Przychodni POZ w Karpaczu
 • Przychodni POZ ORLE Cieplice w Jeleniej Górze

Osoby uprawnione do bezpłatnych szczepień:

 • osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.
 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie,
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym,
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium,
 • nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione na uczelni,
 • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne,
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej,
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze,

Szczegółowych informacji na temat szczepień przeciwko grypie udzielamy:

 • telefonicznie
  o    Przychodnia POZ Karpacz 883 358 171, 883 358 172
  o    Przychodnia POZ Orle 883 358 201, 883 358 210
  o    Izba Przyjęć Centrum Medyczne Karpacz 530 271 492
 • mailowo - kontakt@cmkarpacz.pl
 • w placówkach:
  o    Przychodnia POZ Karpacz przy ul. Konstytucji 3 Maja 71 w Karpaczu
  o    Przychodnia POZ Orle Cieplice przy ul. Cieplickiej 83 a w Jeleniej Górze
  o    Centrum Medyczne Karpacz ul. Myśliwska 13 w Karpaczu

Nowy lekarz w Pracowni Endoskopii

Z przyjemnością informujemy, że do zespołu lekarzy pracujących w Centrum Medycznym Karpacz dołączył:
Dr n.med. Marcin Ostapiuk-Specjalista chorób wewnętrznych, Gastroenterolog, Hepatolog.
Od 01.09.2021 Dr n. med. Marcin Ostapiuk pracuje w Pracowni Endoskopii.

Rejestracja na badania odbywa się pod nr telefonów: 883 358 126,  883 358 135, 883 358 138.

Szczepienia przeciwko COVID-19 szczepionką jednodawkową

Uprzejmie informujemy, że Centrum Medyczne Karpacz S.A. w ramach Narodowego Programu Szczepień realizuje szczepienia przeciw COVID-19 również szczepionką jednodawkową.

Na szczepienie można zapisać się telefonicznie w Punkcie Szczepień: Centrum Medyczne Karpacz, ul. Myśliwska 13, Karpacz, tel. 530 271 492, 88 33 58 138 lub poprzez                      e-mail: kontakt@cmkarpacz.pl

Szczepienia rozpoczną się od 14.07.2021r. (środa) i będą odbywać się zgodnie z harmonogramem.

Na szczepienia mogą zapisywać się wszystkie zainteresowane osoby, bez względu na to, do której przychodni należą i gdzie mieszkają.

Infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19

 • numer dla osób dzwoniących z Polski: 989
 • dla osób telefonujących z zagranicy, oraz dla abonentów operatorów nie obsługujących numerów specjalnych: (22) 62 62 989

 

Konto Pacjenta w Medycznym Portalu informacyjnym (MPI)

Od 17 maja zapraszamy do korzystania z nowego rozwiązania mającego na celu ułatwienie naszym Pacjentom dostępu do usług medycznych Centrum Medycznego Karpacz.
Rozwiązaniem tym jest Konto Pacjenta w Medycznym Portalu Informacyjnym (MPI).

Zachęcamy do założenia konta w systemie MPI, co pozwoli na:

 • internetową rejestrację na porady/teleporady w Przychodniach POZ oraz komercyjne wizyty lekarskie w poradniach specjalistycznych
 • zmianę terminów umówionych wizyt
 • dostęp do wyników badań laboratoryjnych
 • dostęp do wybranej dokumentacji medycznej

Aktualnie trwają prace dotyczące możliwości rejestracji do poradni specjalistycznych w ramach umowy z NFZ.

Nowe rozwiązania systemu MPI to przede wszystkim:

 • oszczędność czasu
 • łatwy dostęp do rejestracji na wizyty lekarskie
 • szybki dostęp do wyników badań laboratoryjnych

Więcej informacji na ten temat oraz instrukcja założenie Konta Pacjenta znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.cmkarpacz.pl/konto-pacjenta-mpi.

Pomoc przy zakładaniu konta można uzyskać w placówkach Centrum:

 • Centrum Medyczne Karpacz SA, ul. Myśliwska 13, Karpacz, tel. +48 883 358 135, 883 358 138
 • Przychodnia POZ Karpacz, ul. Konstytucji 3 Maja 71, Karpacz, tel. +48 883 358 171, 883 358 172
 • Przychodnia POZ ORLE, ul. Cieplicka 83a, Jelenia Góra, tel. +48 883 358 201, 883 358 210
 • Poradnie MEDICTA, ul. Wolności 140, Jelenia Góra, tel. +48 883 358 100, 883 358 110

Poszukujemy pracowników

Centrum Medyczne Karpacz poszukuje pracowników na stanowiska:

 • ratownik wodny (basen rehabilitacyjny) w niepełnym wymiarze godzin - więcej informacji pod nr tel. 883 358 169
 • pielęgniarka lub pielęgniarz w pełnym wymiarze godzin - więcej informacji pod nr tel. 883 358 188

 CV należy wysłać na adres: rekrutacja@cmkarpacz.pl.

Nasze certyfikaty

Nasi partnerzy

Fundusze Europejskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamknij menu
Wróć na początek strony