Slide 1

Certyfikat ISO 9001:2015

Z przyjemnością informujemy, że w czerwcu 2019r. w Centrum Medycznym Karpacz SA został przeprowadzony przez firmę Bureau Veritas Certification audyt recertyfikacyjny na zgodność systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015, w wyniku którego Centrum otrzymało rekomendację do przyznania certyfikatu w zakresie:

Świadczenia usług medycznych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie alergologii, pulmonologii, laryngologii, kardiologii, gastroenterologii, okulistyki oraz rehabilitacji leczniczej, diagnostyki medycznej i podstawowej opieki zdrowotnej.

Otrzymanie certyfikatu jest dla Centrum potwierdzeniem realizacji postawionych sobie celów, a w szczególności dbania o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawę warunków pobytu i bezpieczeństwa pacjentów i opiekunów, a także poprawę warunków pracy personelu.

Centrum otrzymało certyfikat ISO już po raz kolejny. Pierwszy audyt ceryfikacyjny został przeprowadzony w szpitalu w 2003r. Od tej pory w Centrum odbywają się regularne audyty. Certyfikat ISO nie jest jedynym certyfikatem potwierdzającym dobrą jakość usług medycznych i procedur stosowanych w Centrum. Szpital posiada także Certyfikat Akredytacyjny przyznany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, które działa przy Ministerstwie Zdrowia.

Centrum stale prowadzi działania mające na celu poprawę jakości swoich usług co przekłada się na zadowolenie pacjenta.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Informujemy, że Centrum Medyczne Karpacz S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej i elektronicznych usług w zakresie E-zdrowia w Centrum Medycznym Karpacz S.A.

Cele projektu:
• wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w placówce
• wdrożenie elektronicznego systemu rejestracji pacjenta (MPI)

Dofinansowanie projektu z UE:  891 451,34 zł

Szczegółowe informacje na temat projektu można znaleźść tutaj.

Certyfikat Akredytacyjny dla Centrum

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne Karpacz SA po raz kolejny uzyskało akredytację Ministra Zdrowia, która potwierdza spełnienie przez naszą placówkę standardów jakości obowiązujących w lecznictwie szpitalnym.

W wyniku przeprowadzonej wizyty oraz oceny punktowej dokonanej przez Radę Akredytacyjną Centrum Monitorowania Jakości (CMJ) w Ochronie Zdrowia - Centrum uzyskało wynik 86% spełnienia wszystkich standardów akredytacyjnych. 

Akredytacja to niezależna metoda potwierdzająca wysoką jakość świadczeń medycznych. Nasze działania na rzecz podnoszenia jakości świadczonych przez nas usług zostały podjęte już w 1997r. i trwają nieprzerwanie do dziś. Dlatego też, Centrum Medyczne Karpacz od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród Pacjentów. Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie, mając na uwadze, że jest to proces ciągły, wymagający stałego doskonalenia.

Wysoka jakość usług podnosi rangę Centrum, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu Pacjenta, ponieważ Pacjent w akredytowanej placówce - dzięki fachowemu i profesjonalnemu postępowaniu personelu medycznego - powinien czuć się bezpiecznie.

Uzyskanie statusu szpitala akredytowanego zobowiązuje nas od dalszej pracy na rzecz podnoszenia jakości naszych usług, co zostanie ponownie oceniona podczas kolejnej wizyty, która odbędzie się w 2020 roku.

Certyfikat ISO

Z przyjemnością informujemy, iż w czerwcu tego roku Centrum Medyczne Karpacz SA uzyskało po raz kolejny certyfikat ISO 9001, który jest potwierdzeniem, iż system zarządzania jakością jest zgodny z wymaganiami normy, a usługi świadczone w naszym szpitalu są usługami na poziomie najwyższej jakości.

Certyfikat ISO

Z przyjemnością informujemy, iż Centrum Medyczne Karpacz po raz kolejny otrzymało certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia usług medycznych w trybie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie alergologii, pulmonologii, laryngologii, kardiologii, gastroenterologii, okulistyki oraz rehabilitacji leczniczej, diagnostyki medycznej i podstawowej opieki zdrowotnej.

Nasze certyfikaty

Nasi partnerzy

Fundusze Europejskie - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Zamknij menu
Wróć na początek strony