KOLONOSKOPIA

BEZPŁATNY PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH
RAKA JELITA GRUBEGO

Kryteria kwalifikacji - osoby w wieku:
• 50-65 lat lub
• 40-49 lat posiadające krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego

Kryterium wyłączenia - osoby, u których:
• występują objawy kliniczne sugerujące raka jelita grubego
• kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat.

LISTA PLACÓWEK REALIZUJĄCYCH PROGRAM :

https://www.nfz-wroclaw.pl/default2.aspx?obj=45223;58779&des=1;2