Program profilaktyczny chorób układu krążenia

NFZ przypomina o możliwości skorzystania z programu profilaktycznego chorób układu krążenia, w ramach którego można wykonać badania raz na pięć lat w każdej przychodni podstawowej opieki zdrowotnej.

Do głównych chorób układu krążenia należą m.in. nadciśnienie tętnicze, zawał serca, choroba wieńcowa, udar mózgu. Choroby te stanowią najczęstszą przyczynę zgonów.

Program ten skierowany jest do osób w wieku  od 35 do 65 lat i nie mają rozpoznanej:

  • cukrzycy
  • przewlekłej choroby nerek
  • rodzinnej hipercholesterolemii
  • choroby układu krążenia (nie wszystkie choroby układu choroby krążenia wykluczają z udziału w programie - należy zapytać swojego lekarza lub pielęgniarkę POZ)
  • i nie korzystały z badań w ramach tego programu w ciągu ostatnich 5 lat.

Przychodnia POZ Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 71, 58-540 Karpacz
Rejestracja tel.: + 48 883 358 171, + 48 883 358 172
adres e-mail: poz.karpacz@cmkarpacz.pl