Poradnia Pediatryczna dla dzieci

Poradnia pediatryczna dla dzieci zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem chorób charakterystycznych dla okresu dziecięcego. Wszystkie świadczenia udzielne są odpłatnie.

W ramach poradni pediatrycznej oferujemy:

  •  dla dzieci z cechami infekcji, tzw. dzieci chore:
    - konsultację pediatryczną - nagłe zachorowania, infekcje, problemy ostre
  • dla dzieci bez cech infekcji, tzw. dzieci zdrowe:
    - konsultację pediatryczną - porada ogólnopediatryczna, problemy nieinfekcyjne
    - bilans zdrowia dziecka - ocena rozwoju dziecka, badania przesiewowe przeznaczone dla danej grupy wiekowej, omówienie możliwej profilaktyki i zachowań prozdrowotnych
    - wizytę patronażową - pierwsza wizyta lekarska po powrocie ze szpitala, czas na wyjaśnienie wątpliwości, omówienie opieki nad noworodkiem i niemowlęciem, dostępnych działań profilaktycznych, rozmowa na temat szczepień ochronnych

Poradnia Pediatryczna czynna w każdy czwartek w godz. 10:00-14:00

Kontakt i rejestracja:

Poradnie MEDICTA

ul. Wolności 140, 58-560 Jelenia Góra
Tel. kontaktowy: 883 358 100, 883 358 110

Lekarz przyjmujący w Poradni Pediatrycznej:

lek. med. Maria Makowska - pediatra