Diety dla zdrowia

Diety opracowano na podstawie:

  • „Podstawy naukowe żywienia w szpitalach” pod red. prof dr hab. med. J. Dzieniszewski, dr. med. Lucjan Szponar, prof. dr hab. med. Bruno Szczygieł, prof. dr hab. med. J. Socha. IŻŻ, 2001
  • „Praktyczny podręcznik DIETETYKI” red. naukowy prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz. IŻŻ, 2010
  • „Zasady prawidłowego żywienia chorych w szpitalach” red. naukowy prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz. IŻŻ, 2011 
  • „Dietoterapia” – Dariusz Włodarek, Ewa Lange, Lucyna Kozłowska, Dominika Głąbska. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2015
  • „Dietetyka – żywienie zdrowego i chorego człowieka” – Helena Ciborowska, Anna Rudnicka. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2016 
  • https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357702/katalog/12862259#12862259

Instytut Żywności i Żywienia wychodząc naprzeciw aktualnym problemom zdrowotnym oraz coraz większemu zainteresowaniu prawidłowym odżywaniem, utworzył Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej pod adresem: https://ncez.pl/.

Na powyższej stronie można znaleźć aktualną piramidę prawidłowego żywienia, porady, ciekawe artykuły, zalecenia dietetyczne w jednostkach chorobowych oraz przepisy, jak również skorzystać z darmowej konsultacji z dietetykiem on-line.